Vi er dreamers, do’ers og don’t stop us’ere

Forestil dig en verden, hvor det ikke betyder noget, hvordan du ser ud, hvad du kan, og hvad du tror på. En verden, hvor der ikke bare er plads til alle, men også plads til forskelle. En verden, hvor forskellene er det, der binder os sammen; det, der gør os stærke. Og en verden, hvor der er fokus på alt det, vi kan, frem for det, vi ikke kan.

Lad os skabe den verden. Sammen. Nu!

Sådan kan du skabe synlighed

Bland dig i debatten lokalt

Brug dine oplevelser i dagligdagen til at sætte spot på såvel positive som negative ting i din kommune. Det kan være et helt klassisk læserbrev, som du sender ind til avisen.

Eller bland dig i debatten, når kommunen indkalder til et debat-arrangement om et emne, som interesserer dig. Det behøver ikke kun handle om handicap. Al deltagelse viser, at vi faktisk er almindelig mennesker 🙂

Del din viden

Når det er kommunalvalg, kan du invitere dig selv på en kop kaffe hos politiske partier i lokalområdet for at bidrage til de lokale politiske løsninger på handicapområdet.

Måske er der ikke tilgængeligt for dig, og så kan I passende drøfte den problemstilling.

Politisk aktivisme

Du har måske en sag, du brænder for, og som du ved meget om. I Muskelsvindfonden kan du engagere dig i politisk arbejde både lokalt, regionalt og i Muskelsvindfondens bestyrelse og repræsentantskab.

Lokalt kan du eksempelvis deltage i kommunale handicapråd og -udvalg, og regionalt kan du engagere dig i Danske Handicaporganisationer. Det du gør, gør en forskel.

Digital interessevaretagelse

Har du interesse i sociale medier og politik, kan du deltage i debatten med lokale, regionale og nationale politikere på f.eks. Twitter.

Du kan finde en guide til Twitter her.

Hvorfor er det vigtigt at markere sig i det kommunale landskab?

Kommunernes indflydelse

Kommunerne har stor indflydelse på den danske velfærdsmodel. Det er ude i kommunerne, at man forvalter Serviceloven og de øvrige regelsæt, og her er man tilbøjelig til at benytte den laveste fællesnævner og gå lige til kanten af det lovmedholdelige. Somme tider ser vi desværre også, at kommunerne ikke overholder love. Enten af udygtighed eller fordi de ønsker at udfordre den politiske ramme, de er underlagt.

Engagement i kommunerne er vigtigere end nogensinde

Det er i lyset af kommunernes forvaltning af Serviceloven utrolig vigtigt, at vi markerer os i det kommunale landskab. Det kan vi gøre på mange måder: Vi kan påvirke vores lokalpolitikere gennem dialog, politiske indlæg i lokalpressen og gennem vores engagement i de lokale foreninger og organisationer. Vi kan også forsøge at indgå i et handicappolitisk fællesskab. Her er Danske Handicaporganisationer en oplagt mulighed. Andre muligheder er ungepaneler, som er planlagt i Aarhus og København, og som skal rådgive kommunerne i deres politikker for unge med handicap. Også gennem forældresamarbejde kan man søge dialog i kommunerne, idet der flere steder findes forældreråd osv.

Wikipedia skriver: 

Aktivisme kan beskrives som en aktivitet med henblik på at skabe social eller politisk forandring. Denne handling udfolder sig som regel som støtte eller opposition til en ofte kontroversiel sag eller et omdiskuteret argument.  

 

Støt Muskelsvindfondens arbejde

Bliv frivillig

Muskelsvindfonden har brug for dit hårde arbejde. Til gengæld lover vi, at du bliver en del af et unikt fællesskab.

Der er mange måder at være frivillig på. Du kan være frivillig på Grøn, ved Cirkus Summarum eller som muskelter under vores arrangementer som f.eks. det årlige landsmøde.

Læs mere 

Start en indsamling

Måske vil du starte en indsamling for at støtte vores gode arbejde. Og mulighederne er mange. Måske er tiden knap, og du vil gøre det digitalt?

Det kan du gøre via Betternow.com (LINK)

Et godt liv med muskelsvind lader sig bedst gøre i en verden med plads til forskelle

Få indblik i vores mærkesager

Et godt liv med muskelsvind lader sig bedst gøre i en verden med plads til forskelle. Vores politiske mærkesager vedrører også andre mennesker, som har et fysisk handicap eller har en sjælden sygdom. Bliv klogere på vores mærkesager.

 • Lige adgang til medicin

  Sjældne sygdomme risikerer at få nej til ny og gavnlig medicin. Det er virkeligheden for en lille gruppe mennesker med muskelsvinddiagnosen SMA. Vi kæmper for lige adgang til ny medicin og har en række politiske løsninger, som kan være med til at sikre, at alle får tilbudt ny medicin.

  Læs mere
 • Hjælperordning - ret til et selvstændigt liv

  Mennesker med fysiske handicap har ret til at leve selvstændige liv med job, familie og fritidsliv. Alt for mange har dog svært ved at få den hjælp, som de har behov for, men vi har løsningerne der, hvor loven ikke fungerer.

  Læs mere
 • Fleksibel hjælp til børnefamilier

  Børn med muskelsvind har ret til en hverdag med skole, leg og fritid ligesom klassekammeraterne. Et virvar af paragraffer gør det umuligt. Vi har en god løsning lige til at hapse. Og den koster ikke ekstra.

  Læs mere
 • ALS-startpakker: Ret til hurtig hjælp

  Mennesker med alvorlige og hastigt fremadskridende sygdomme som f.eks. sygdommen ALS har ret til at få hjælp i tide. I dag risikerer de at vente i et år. Vi har løsningen.

  Læs mere
 • Ret til højt specialiseret behandling på sygehuse

  Mennesker med muskelsvind og andre genfejl skal have ret til højt specialiseret behandling, når det handler om simple sygdomme som f.eks. lungebetændelse. Det minimerer risikoen for fejlbehandling.

  Læs mere
 • Verden skal være PÆRFEKT

  Det seneste år har ord som nulfejlskultur, perfekthed og tolvtals-piger været meget debatteret. Ønsket om det perfekte liv går på tværs af alder, køn og handicap – og det gør angsten omkring perfektheden også. Vi ønsker et opgør med perfektheden og har lavet Pærfekt.

  Læs mere

Vi er Muskelsvindfonden

Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at stille spørgsmål. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind.

Vi kan bevæge verden. Også selv om vi ikke kan bevæge os.

Hvad er aktivisme?

Forsker i engagement, Silas Harrebye: 

Aktivisme er forskellige typer af aktiviteter, der går uden om det parlamentariske. Aktiviteterne forsøger at lede til refleksion eller handling for at skabe politisk, kulturel eller social forandring, hvor man mener, at ingen andre kan eller vil gøre det. 

 

 

Den store danske skriver: 

Aktivisme – lære, der betoner værdien af beslutsomhed og praktisk handling frem for et mere teoretisk forhold til virkeligheden.  

 

 

Wikipedia skriver : 

Aktivisme kan beskrives som en aktivitet med henblik på at skabe social eller politisk forandring. Denne handling udfolder sig som regel som støtte eller opposition til en ofte kontroversiel sag eller et omdiskuteret argument.  

 

#DetDeSiger

Selvfølgelig nytter det! Men hvis du er in it for a quick fix, er det nok ikke noget for dig. Det tager desværre tid at skabe en bedre verden – og vi kan ikke gøre det alene. (...) Og mange flere vil i fremtiden stå på skuldrene af os.
Henrik Silvius Ibsen

Aktivist i LGBT+ Danmark

1 /