Hvad kan du gøre for at sætte dagsordenen?

Bliv inspireret til at gøre opmærksom på et emne eller en sag. Vi har spurgt en række aktivister, hvad de gør for at forandre verden.

Sådan kan du skabe synlighed

Bland dig i debatten lokalt

Brug dine oplevelser i dagligdagen til at sætte spot på såvel positive som negative ting i din kommune. Det kan være et helt klassisk læserbrev, som du sender ind til avisen.

Eller bland dig i debatten, når kommunen indkalder til et debat-arrangement om et emne, som interesserer dig. Det behøver ikke kun handle om handicap. Al deltagelse viser, at vi faktisk er almindelig mennesker 🙂

Del din viden

Når det er kommunalvalg, kan du invitere dig selv på en kop kaffe hos politiske partier i lokalområdet for at bidrage til de lokale politiske løsninger på handicapområdet.

Måske er der ikke tilgængeligt for dig, og så kan I passende drøfte den problemstilling.

Politisk aktivisme

Du har måske en sag, du brænder for, og som du ved meget om. I Muskelsvindfonden kan du engagere dig i politisk arbejde både lokalt, regionalt og i Muskelsvindfondens bestyrelse og repræsentantskab.

Lokalt kan du eksempelvis deltage i kommunale handicapråd og -udvalg, og regionalt kan du engagere dig i Danske Handicaporganisationer. Det du gør, gør en forskel.

Digital interessevaretagelse

Har du interesse i sociale medier og politik, kan du deltage i debatten med lokale, regionale og nationale politikere på f.eks. Twitter.

Du kan finde en guide til Twitter her.

Derfor er det vigtigt at markere sig i det kommunale landskab

Kommunernes indflydelse

Kommunerne har stor indflydelse på den danske velfærdsmodel. Det er ude i kommunerne, at man forvalter Serviceloven og de øvrige regelsæt, og her er man tilbøjelig til at benytte den laveste fællesnævner og gå lige til kanten af det lovmedholdelige. Somme tider ser vi desværre også, at kommunerne ikke overholder love. Enten af udygtighed eller fordi de ønsker at udfordre den politiske ramme, de er underlagt.

Engagement i kommunerne er vigtigere end nogensinde

Det er i lyset af kommunernes forvaltning af Serviceloven utrolig vigtigt, at vi markerer os i det kommunale landskab. Det kan vi gøre på mange måder: Vi kan påvirke vores lokalpolitikere gennem dialog, politiske indlæg i lokalpressen og gennem vores engagement i de lokale foreninger og organisationer. Vi kan også forsøge at indgå i et handicappolitisk fællesskab. Her er Danske Handicaporganisationer en oplagt mulighed. Andre muligheder er ungepaneler, som er planlagt i Aarhus og København, og som skal rådgive kommunerne i deres politikker for unge med handicap. Også gennem forældresamarbejde kan man søge dialog i kommunerne, idet der flere steder findes forældreråd osv.

Wikipedia skriver: 

Aktivisme kan beskrives som en aktivitet med henblik på at skabe social eller politisk forandring. Denne handling udfolder sig som regel som støtte eller opposition til en ofte kontroversiel sag eller et omdiskuteret argument.  

 

Støt Muskelsvindfondens arbejde

Bliv frivillig

Muskelsvindfonden har brug for dit hårde arbejde. Til gengæld lover vi, at du bliver en del af et unikt fællesskab.

Der er mange måder at være frivillig på. Du kan være frivillig på Grøn, ved Cirkus Summarum eller som muskelter under vores arrangementer som f.eks. det årlige landsmøde.

Læs mere 

Start en indsamling

Måske vil du starte en indsamling for at støtte vores gode arbejde. Og mulighederne er mange. Måske er tiden knap, og du vil gøre det digitalt?

Det kan du gøre via Vores hjemmeside 

Mit møde med
folketingspolitikere
hjalp

Sofie Skoubo spiller på landsholdet i kørestolsrugby. Siden hun startede på landsholdet, har der været udfordringer med at få dækket hjælperes udgifter i forbindelse med træningslejre og turneringer. Det har hun kæmpet for at gøre noget ved.

Læs mere om Sofies møde på Christiansborg

Digital aktivisme
er et vigtigt
debatskabende
redskab

"Jeg ser digital aktivisme som et vigtigt, debatskabende redskab for både Muskelsvindfonden og hele handicapbevægelsen. Vi kan dog blive langt bedre til at bruge denne aktivisme."

Læs mere om, hvad Jan mener her

Vi skal få politikerne
til at forstå,
hvad handicap er

Peter Skov Jørgensen kæmper for, at folk opnår en forståelse af, hvordan et handicap opstår.

Læs mere om Peters arbejde

#enmillionstemmer

Du har sikkert hørt om bevægelsen #enmillionstemmer, som kæmper for bedre vilkår for mennesker med handicap. Monica Lyloff står i spidsen, men Muskelsvindfonden var med til at stifte bevægelsen – læs mere. 

Hvad er aktivisme?

Forsker i engagement, Silas Harrebye: 

Aktivisme er forskellige typer af aktiviteter, der går uden om det parlamentariske. Aktiviteterne forsøger at lede til refleksion eller handling for at skabe politisk, kulturel eller social forandring, hvor man mener, at ingen andre kan eller vil gøre det. 

 

 

Den store danske skriver: 

Aktivisme – lære, der betoner værdien af beslutsomhed og praktisk handling frem for et mere teoretisk forhold til virkeligheden.  

 

 

Wikipedia skriver : 

Aktivisme kan beskrives som en aktivitet med henblik på at skabe social eller politisk forandring. Denne handling udfolder sig som regel som støtte eller opposition til en ofte kontroversiel sag eller et omdiskuteret argument.  

 

#DetDeSiger

Selvfølgelig nytter det! Men hvis du er in it for a quick fix, er det nok ikke noget for dig. Det tager desværre tid at skabe en bedre verden – og vi kan ikke gøre det alene. (...) Og mange flere vil i fremtiden stå på skuldrene af os.
Henrik Silvius Ibsen

Aktivist i LGBT+ Danmark

1 /

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk