Mens vi venter på vaccinen

Corona-pandemien har været meget indgribende i vores hverdag, men det er også blevet dagligdag med mundbind, håndsprit og socialt liv på skærmen. Vi har sat fokus på forskellige måder at tackle hverdagen på.

Se fokus her

Opdragelse

Opdragelse ruster børn til det liv, de har og det liv, som de vil møde sidenhen. Men hvordan man gør det på bedst mulig måde, er der forskellige opfattelser af. Det er lettere at blive enige om, hvornår noget er dårlig opførsel og dårlig opdragelse, end hvad god opdragelse er. Vi sætter fokus på opdragelse både generelt og fra vores eget univers.

Se fokus

Usynligt handicap

At have et handicap, som ingen kan se, er både udfordrende og rart. Udfordrende, fordi andre ikke tager hensyn til dig, og rart, fordi du kan være anonym med dit handicap. Vi har sat fokus på, hvad det betyder at leve med et usynligt handicap.

Se fokus her

Tæt på sex

Hvad er sex og seksualitet for dig, og hvilken indflydelse har din muskelsvind på din lyst til og mulighed for at udleve din seksualitet? Vi har sat fokus på sex, fordi det for mange mennesker volder problemer og samtidig er meget tabubelagt at tale om. Vi håber, at dette fokus kan være med til at nedbryde tabuet, så det bliver lettere og mere naturligt at tale om sex og seksualitet. Og måske det kan inspirere dit sexliv.

Se fokus her

Aktivisme

Aktivisme fylder meget i disse år – klimabevægelsen, Black Live Matters, #enmillionstemmer m.fl. Aktivisme nytter og kan være med til at skabe forandring. Det rykker for alvor, når både medlemmer og organisation går sammen, mener Muskelsvindfondens formand Simon Toftgaard Jespersen, som gerne ser endnu flere aktivistiske medlemmer.

Se fokus her

Nødt til nærhed

Er det ok, at kommuner overvåger dig? Hvad gør det ved et menneske, når kommuners sagsbehandlere kommer helt tæt på i intime situationer? Og er det etisk forsvarligt, når kommuner stiller krav om at overvåge personer for at vurdere deres behov for hjælp? Det kan du læse mere om i dette fokus.

Se fokus her

Sund og pærfekt

Mange stræber efter at leve sundt, spise det rigtige, motionere nok, tabe sig og have den perfekte krop, men er det sundt? Vi har sat fokus på Sund & pærfekt (bevidst stavefejl), for det handler ikke om at leve perfekt. Det handler om din trivsel.

Se fokus her

De klemte og
glemte pårørende

Pårørende er hverdagens usynlige helte. Helte, fordi de spiller en afgørende rolle i mange familier. Og usynlige, fordi samfundet sjældent værdsætter og bemærker, hvor meget de pårørende yder. Vi sætter her fokus på de problemstillinger, pårørende møder – om de er mor, ægtefælle eller veninde.

Se fokus her

Sprog og fordomme

Sproget kan være med til at stigmatisere, men også at politisk korrekthed i sproget kan være med til at gøre mennesker handlingslamme – at de ikke tør sige noget af frygt for at sige det forkerte.

Se fokus

Sommer uden græs

Du ved først, hvad du har, når du har mistet det. Den følelse har for alvor slået igennem under corona-krisen. Overført til Muskelsvindfonden har foreningen med al tydelighed mærket, hvor meget de aflyste indsamlingsaktiviteter vil blive savnet hele vejen rundt. Vi har sat fokus på en sommer uden græs, og hvad den betyder for foreningen, de frivillige, kunstnere, artister, medarbejdere m.fl.

Se fokus her

Muskelkraft

I Muskelsvindfonden ser vi mennesker med handicap som en ressource. Det er derfor en del af vores arbejde at skabe synlighed omkring mennesker med handicap. Det er Muskelsvindfondens magasin, Muskelkraft, en del af. Mange af artiklerne fra vores fokus-suder har været bragt i Muskelkraft.

Find magasinerne her