Forsker med handicap forhindres i at tage på arbejdsrejse

Redaktionen

19. apr 2023

Verdens bedste og mest prestigefyldte universiteter byder forskeren Louise C. Druedahl velkommen, så hun kan udvikle sine talenter yderligere. Men Danmark lukker dørene for hende.

Louise har et fysisk handicap, som betyder, at hun bruger personlige hjælpere, når hun arbejder. De hjælpere skal hun have med under sin kommende arbejdsrejse til udlandet, men det vil kommunen ikke betale.

Det er uretfærdig forskelsbehandling og er stik imod det, politikere siger, at de ønsker, mener Muskelsvindfonden.

Derfor skal Louise og Muskelsvindfonden i dag fremlægge Louises sag for Folketingets beskæftigelsesudvalg

Louise C. Druedahl er forsker i farmaci og er i dag ansat som postdoc på det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Hun er så dygtig, at hun i 2020 fik et rejsestipendium på 200.000 kroner til et forskningsophold på Harvard fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som ifølge ministeriet selv skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d.-studerende kan få længerevarende ophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden.

Men så snart kommunernes sagsbehandling begyndte, forsvandt støtten til Louises talent. Louise har nemlig muskelsvind, bruger el-kørestol og har personlige hjælpere i sin hverdag både hjemme og på arbejdet. Hun har en personlig hjælper ansat til hjemmet (BPA jf. Servicelovens §96) samt personlig assistance, når hun er på arbejde (PA jf. Bekendtgørelse om Kompensation til Handicappede i erhverv.) Louise søgte derfor om dækning af hjælpernes rejse- og opholdsudgifter inden for begge lovgivninger og fik afslag begge steder, begge stadfæstet i Ankestyrelsen.

Louises hjælpere fungerer som hendes forlængede arme og ben, og derfor er det selvsagt umuligt for Louise at rejse uden dem.

Jeg skal nok ikke satse på at blive marathonløber, men jeg vil bruge de evner, som jeg er blevet givet. Jeg er ambitiøs i forhold til mit arbejde, og så er det utrolig demotiverende, at det er udgifter til min hjælper, som gør, at jeg ikke kan få den karriere mine evner rækker til

Louise Druedahl

Forsker, Københavns Universitet

– Det er ikke kun den enkelte rejse, som jeg får afslag på. Det er mere end det. Det handler også om at få mulighed for at udvikle mine kompetencer og mit netværk, og rent faktisk indgå i samarbejder. Jeg synes, det skal være muligt for mennesker med handicap at kunne drømme om at opnå noget arbejdsmæssigt og skabe sig en karriere på lige fod med andre. Jeg skal nok ikke satse på at blive marathonløber, men jeg vil bruge de evner, som jeg er blevet givet. Jeg er ambitiøs i forhold til mit arbejde, og så er det utrolig demotiverende, at det er udgifter til min hjælper, som gør, at jeg ikke kan få den karriere mine evner rækker til, siger Louise.

Portræt af Louise Druedahl
Den eneste grund til, at Louise kom af sted var, at hun selv dækkede omkostningerne for sine hjælpere bl.a. via legater og fonde. Nu har Louise igen fået tilbudt et forskningsophold på det prestigefyldte universitet i Seoul, og Louise har søgt om dækning af udgifterne for hjælperne. Denne gang drejer det sig om et ophold på 11 dage. Også denne gang har hun fået afslag begge steder.

Louise falder imellem to stole

Det er et uretfærdigt og ulige vilkår, at mennesker med handicap ikke kan få dækket opholds- og rejseudgifter for deres hjælpere, mener Muskelsvindfonden. Foreningen mener, at der både i beskæftigelseslovgivningen og i Serviceloven er mulighed for dækning af Louises omkostninger. Men i praksis bliver det umuligt, påpeger Muskelsvindfonden.

–  Louise falder imellem to stole, fordi beskæftigelseslovgivningen mener, at hun kan ansætte hjælpere lokalt, og sociallovgivningen dækker kun udgifter i forbindelse med ferie. Og det er netop herimellem, at hullet opstår i lovgivningen. Når vi vælger at gå til Beskæftigelsesministeriet, er det, fordi vi mener, at Beskæftigelsesministeriet må have en interesse i, at alle – også mennesker med handicap – får lige muligheder for at udnytte deres potentiale både i Danmark og udlandet, forklarer handicappolitisk konsulent i Muskelsvindfonden, Eva Christensen.

Muskelsvindfonden og Louise Druedahl har derfor bedt om foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Her vil Louise fortælle om sine oplevelser med de forhindringer, der stilles i vejen for hendes karriere, og Muskelsvindfonden kan forklarer, hvordan sagen er principiel.

– Vi bør alle have en fælles interesse i, at mennesker med handicap får de samme muligheder på arbejdsmarkedet som alle andre. Det er det bedste for Danmark, hvis det politisk sikres, at man under uddannelse og arbejde i udlandet kan medtage den nødvendige praktiske hjælp og få dækket de nødvendige merudgifter, der er forbundet med det, siger  Eva Christensen.

Muskelsvindfonden bakker Louise op

Muskelsvindfonden er gået ind i sagen og bakker Louise op:

–  Ikke alene er dette diskrimination af mennesker med handicap, det er også stik imod regeringens egen ambition om dansk forskning i international topklasse. Det er et paradoks, at Uddannelses- og forskningsministeriet gerne investerer 200.000 i Louises talent og karriere, men kommunal praksis og huller i lovgivninger i andre ministerier forhindrer, at hun kan komme af sted. Louise falder ned mellem to stole, og derfor bør man kigge på lovgivningen, så danske forskere og andre lønmodtagere med handicap kan tage midlertidigt ophold i udlandet i forbindelse med arbejde – ligesom alle andre, siger Eva Christensen.

Foretrædet i Beskæftigelsesudvalget finder sted i dag, onsdag den 19. april kl. 13

Læs brevet til beskæftigelsesudvalget her
Portræt af Louise Druedahl

Om sagen kort

 

  • Louise er forsker i farmaci, i dag ansat som Post Doc på det juridiske fakultet på Københavns Universitet.
  • Louise har Muskelsvind, bruger el-kørestol og har Borgerstyret, Personlig assistance-ordning (BPA) jf. Servicelovens §96 samt Personlig Assistance ordning (PA) jf. Bekendtgørelse om Kompensation til Handicappede i erhverv.
  • I 2020 fik et rejsestipendium på 200.000 kroner til et forskningsophold på Harvard fra Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Louise søgte om dækning af hjælpers rejse- og opholdsudgifter inden for begge lovgivninger og fik afslag begge steder, begge stadfæstet i Ankestyrelsen.
  • Louise betalte alle sine omkostninger selv, blandt andet via fonde og legater.
  • Louise har igen fået tilbudt et forskningsophold på universitetet i Seoul og har søgt om at få dækket sine udgifter, men har igen fået afslag.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk