Duchennes Gruppen

Åben for tilgang

13. jun 2022

Fakta om gruppen

Målgruppe: Alle voksne mænd fra 25 år med diagnosen Duchennes Muskeldystrofi

Netværkets geografi: Landsdækkende/nationalt 

Aktiviteter:  Faglige oplæg og diskussioner via temadage/kurser/seminarer. 

Kontakt: Medlemskonsulent Lene Lebech, lele@muskelsvindfonden.dk eller på tlf. 2265 2439

Gruppens formål

Netværksdannelse for voksne mænd med diagnosen Duchennes Muskeldystrofi (DMD)

Tilbage til oversigten