Merudgifter til rejser skal dækkes

Af Thomas Krog

10. maj 2016

En hjælpers rejse- og opholdsudgifter ved 14 dages ferie i USA er nødvendige merudgifter, som skal dækkes efter servicelovens § 100

Unge mennesker kan nu rejse på ferier på den anden siden af Atlanten på lige fod med andre unge og stadig få dækket deres merudgifter. I en nyligt afgjort sag i Ankestyrelsen er det fastlagt, at en kommune ikke kan give afslag på ansøgningen om dækning af en hjælpers rejse- og opholdsudgifter med den begrundelse, at rejsen ikke er nødvendig. Det handler nemlig om, hvad der er almindeligt for andre på samme alder og i samme livsituation. Ankestyrelsen skriver:

”Vi finder, at det ikke kan antages at være ualmindeligt, at en kommende studerende på 23 år med en indtægt svarende til SU, kontanthjælp eller dagpenge, eventuelt efter at have sparet op i en periode eller på anden måde, prioriterer at rejse til USA, særligt når der samtidig er tale om et familiebesøg.”

I ankesagen henviste den unge kvinde, som var centrum for sagen, til en statistik om unges rejsemønstre. Her var USA i 2014 nummer to på listen. Men det afgørende er ikke, om rejsen går til USA eller Thailand. Kvinden henviste også til en statistik, som viser, at mere end 75 % af unge danskere har fløjet til udlandet i 2015. I 2016 er en flyrejse til en destination som USA derfor mindst lige så almindeligt for et ungt menneske, som en families tur til Italien var i 2006, da Ankestyrelsen traf sin seneste principafgørelse om emnet.

I stedet for at undersøge, om det er almindeligt for andre ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation som kvinden at rejse til USA, havde kommunen ensidigt fokuseret på omfanget af rejsebudgettet. Konkret søgte kvinden om at få dækket merudgifter, der skyldtes, at flybilletter med selskaber, hvor der er plads til at loade en el-kørestol, er dyrere end det, som lavprisselskaberne reklamerer med. Og i forbindelse med hotelbookning var de billigste af slagsen ikke en mulighed, da de ikke var tilgængelige.

Kvinden skulle på sin rejse også bruge en vågen nattevagt, som skulle have mulighed for at sove i dagtimerne. Derfor var det også nødvendigt, at hjælperne havde deres eget værelse, hvilket naturligvis også var en merudgift. Alt sammen argumenter, som Ankestyrelsen altså tog så alvorligt, at de ændrede kommunens afgørelse og bevilgede kvinden de nødvendige merudgifter.

Artiklen er også bragt i Muskelkraft nr. 1, 2016

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk