Muskelsvindfonden arbejder for afgangseksamen over 2 år

Jane W. Schelde

26. sep 2016

Forsøg viser, at to-årig 9. klasse er en succes. Derfor opfordrer Muskelsvindfonden Folketinget til at give kommuner lov til at tilbyde visse elever mulighed for at fordele afgangseksamen over to år

Et frikommuneforsøg i Gentofte Kommune viser, at nogle unge får en fuld afgangseksamen og dermed adgang til alle de gymnasiale ungdomsuddannelser, hvis man tilbyder dem at tage 9. klasses afgangsprøve over to år. Det handler dels om unge, der er fagligt svage og har brug for lidt ekstra tid, dels unge, der pga. sygdom og handicap har haft meget fravær fra skolen.

Forsøget lyder meget interessant og kunne være et relevant tilbud for nogle unge med muskelsvind. Derfor besøgte Muskelsvindfonden udskolingsleder Michael Zimmermann, der fortalte om de mange gode erfaringer med forsøget. I udskolingslederens øjne er der ingen tvivl om, at muligheden for at dele afgangsprøven op er direkte medvirkende til, at elever får sig en fuld afgangseksamen.

Gentofte Kommune fik lov til at forsøge med to-årige 9. klasser, fordi kommunen har status af frikommune. Når forsøget næste år stopper, fratages de unge muligheden. Ifølge folkeskoleloven er det nemlig ikke muligt at fordele afgangsprøven over to år.

Undersøgelse viser, at behovet er der

En trivselsundersøgelse, som Muskelsvindfonden har lavet blandt skolebørn med muskelsvind i 4.-9. klasse, viser, at behovet er til stede. Kun 50 % af skolebørnene oplever, at de kan følge med fagligt, mens det tilsvarende tal fra Undervisningsministeriets trivselsundersøgelse for alle skoleelever er 75%. Det er foruroligende tal, når man tænker på, at de færreste unge med muskelsvind kan gå ud af 9. klasse og komme i lære som murer, frisør eller mekaniker.

Undersøgelsen tyder på, at en sandsynlig grund til, at elever med muskelsvind sakker bagud fagligt, er ekstra fravær fra skolen, som følger med, når man har muskelsvind.

Gro Nielsen er mor til Johan, som går i 9. klasse og har muskelsvind. Hun fortæller, at de seneste år netop har budt på meget fravær for Johan.

”I februar 2015 blev Johan rygopereret og var indlagt et par uger. Efterfølgende havde han en lang periode, hvor det tog tid at komme ovenpå,” siger hun og tilføjer:

”Derudover går han til kontrol på respirationscentret, kontrol på lungecentret, til tilpasning af kørestolen og til fysioterapi to gange om ugen. Og efter skolereformen med længere dage kommer fysioterapien til at ligge inden for skoleskemaet, så det betyder yderligere fravær.”

For nogle vil fravær på grund af træthed, operationer, lungebetændelser m.m. betyde et fagligt efterslæb, der på en eller anden måde skal indhentes.

Udvalgsformand er stor tilhænger

Sabine Ulrich, der er formand for Børn- og ungeudvalget under Muskelsvindfondens repræsentantskab og selv er mor til en dreng med muskelsvind, er enig i, at en to-årig 9. klasse kan være en god løsning.

”For elever, der har fravær på grund af handicap, er det stadig sværere at følge med fagligt, fordi de faglige krav generelt er stigende. Det gør det endnu vigtigere, at vi har et tilbud til de unge, der har brug for at indhente et fagligt efterslæb,” siger Sabine Ulrich, der understreger, at 10. klasse langt fra altid er et realistisk eller brugbart tilbud:

”I specialklasser skal man visiteres til 10. klasse, og nogle får af økonomiske årsager nej fra kommunen. Generelt er der også mange udfordringer. 10. klasse er typisk samlet i centrer, hvor der kan være de sædvanlige udfordringer, når en barn med muskelsvind skifter skole. Hvordan ser det ud med tilgængeligheden? Hvordan arrangeres transporten? Alle de praktiske ting tager ofte så lang tid at få på plads, at det ikke kan betale sig for et enkelt skoleår.”

Hun peger på, at de unge med muskelsvind jo ikke er uintelligente, men blot er sakket fagligt bagud, fordi de har været tvunget til et stort fravær fra skolen.

Først skal der åbnes for muligheden

Muskelsvindfonden arbejder videre med sagen i en to-delt strategi. Først handler det om at få Folketinget og ministeren til at ændre den eksisterende lovgivning og give kommuner mulighed for at tilbyde to-årige 9. klasser. Det kan de gøre ganske gratis, fordi det netop bare skal være en mulighed, som det er op til kommunerne at bruge.

Her er det oplagt, at Muskelsvindfonden vil samarbejde med Gentofte kommune og andre handicaporganisationer for at få udvidet kommunernes pallette af muligheder med sådan en to-årig 9. klasse.

Næste del af strategien er at overbevise kommunerne om, at det er en god investering at betale for et ekstra skoleår for de unge, der har behov for dette tilbud. Det er ikke relevant for hovedparten af unge med muskelsvind, men for nogle kan det være afgørende for, at de kommer godt videre fra folkeskolen og får en ungdomsuddannelse. Her skal Muskelsvindfonden bl.a. argumentere med, at udbyttet er, at den unge efterfølgende får langt bedre muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs om Gentoftes forsøg med to-årige 9. klasse på herunder-

Læs om forsøget på www.folkeskolen.dk