Politisk udmelding fra Muskelsvindfonden: Vi har aldrig set noget så ekstremt

Muskelsvindfonden

13. maj 2023

Muskelsvindfonden har lørdag den 13. maj 2023 afholdt foreningens årlige landsmøde, hvor medlemmer var samlet. De seneste anbefalinger fra et nyt udvalg nedsat af KL og regeringen er blevet set på med stor alvor, og en enig forsamling vedtog denne politiske udmelding:    

Anbefalinger fra et udvalg nedsat af KL og regeringen rammer et nyt lavmål for, hvordan vi i Danmark vil behandle mennesker med handicap. Muskelsvindfondens medlemmer er rystede over den holdning, der ligger bag anbefalingerne. Og ikke mindst de konsekvenser, det får for os, hvis anbefalingerne bliver fulgt.

Udvalget foreslår direkte, at kommunerne skal have øgede muligheder for at tage økonomiske hensyn på bekostning af menneskelige hensyn, når de tildeler hjælp til os med handicap.

Samme melding er for nylig kommet fra Kommunernes Landsforening (KL), der foreslår, at mennesker med handicaps rettigheder begrænses for at holde kommunernes udgifterne nede.

Det er en ren gyser

Både anbefalinger og forslag opfatter vi som en ren gyser og et skred i det menneskesyn, der gælder mennesker med handicap.

De seneste fem år har vi oplevet drastiske nedskæringer på hjælpen fra kommunerne. Nedskæringer, som er meget indgribende i hverdagen og gør det svært at leve et aktivt liv som andre med arbejde, familie og fritidsaktiviteter. I stedet ser vi flere, som oplever at være isolerede, og ensomheden blandt mennesker med handicap er stærkt voksende. (Se i øvrigt faktaboks herunder.)

Udgangspunktet for udvalgets anbefalinger er bl.a., at udgifterne til området for botilbud til voksne er vokset de senere år. Men det giver ikke mening at bruge den begrundelse til at skære yderligere i hjælpen til mennesker med handicap, der i forvejen er hårdt ramt af markante nedskæringer.

Fingrene væk fra serviceloven

Vi mener, at det er fuldstændig uacceptabelt, når udvalget bl.a. anbefaler, at servicelovens formålsbestemmelse skal ændres. Eller at kommunerne skal have mulighed for selv at fastsætte serviceniveauet i den enkelte kommune. Konsekvensen er endnu større forskelle i den hjælp, vi kan få bevilget, og det vil styrke den stavnsbinding mange af os allerede i dag oplever, når vi ønsker at flytte fra en kommune til en anden for at komme tættere på arbejde, kæreste eller familie.

Muskelsvindfondens medlemmer anbefalinger

Udvalget er blevet kaldt et ekspertudvalg, men det mangler fuldstændig deltagelse fra os, der er eksperter i livet med et handicap. Vi, der oplever hverdagen og ikke mindst den belastning, det er, konstant at kæmpe med kommunen for at få helt nødvendig hjælp.

Som eksperter i livet med handicap anbefaler vi, at regeringen snarest får indført den handicapreform, der har været talt om så længe. En handicapreform, der håndhæver kompensationsprincippet – det vil sige, at mennesker med handicap skal kompenseres for deres handicap og dermed ligestilles med mennesker uden handicap – samt sikrer mere vægt på faglige beslutninger og mindre vægt på kortsigtede økonomiske hensyn.

Og samtidig en reform, der udjævner forskellene mellem kommunerne, så mennesker med handicap på samme måde som alle andre får mulighed for at flytte til en anden kommune uden at miste hjælp eller få forringede vilkår.

Fakta

I perioden fra 2016 til 2021 er der ifølge Danmarks Statistik registreret følgende nedskæringer:

  • Antal bevilgede handicapbiler er faldet med 14 %
  • Antal voksne, der er bevilget handicapbetingede merudgifter, er faldet med 47%
  • Antal ny-tilkendte hjælperordninger er faldet med 49%.
  • Ensomhed er større blandt mennesker med handicap, viser rapport fra VIVE – læs den her

 

Kontakt

Vil du vide mere, kan du tage fat i Gitte Dreier Jacobsen, mobil: 22652499

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk