Rejser i ind- og udland når man har BPA

Jørgen Lenger

10. aug 2011

Som svar på et spørgsmål fra folketingsmedlem René Skau Björnsson har socialminister Benedikte Kiær i Folketinget gennemgået de gældende (overordnede) regler, hvis man har BPA og ønsker at rejse i ind- og udland

Spørgsmålet lød således:

”Vil ministeren gøre rede for, på hvilken måde reglerne normalt skal administreres, når det gælder muligheder for at rejse på ferie i hhv. udlandet og i indland for personer med støtte bevilget efter lov om social service § 96 i forhold til at rejsefrekvens og mulighed for dækning af ekstra hjælp og/eller nødvendige handicapbetingede merudgifter – med udgangspunkt i princippet om at borgerne skal kunne leve et liv så normalt som muligt?”

Svaret er ikke særlig præcist, men det er Socialministeriets svar sjældent, og dette svar giver dog i det mindste en oversigt over de problemstillinger, som kommunen skal overveje, og som borgere med BPA bør kende.

Socialministeren siger blandt andet:

“Kommunalbestyrelsen skal desuden udmåle et tilskud til dækning af andre direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at ansætte hjælpere til hjælp i og uden for hjemmet, jf. § 10 i bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§ 95 og 96 (udmålingsbekendtgørelsen). Tilskud efter denne bestemmelse kan anvendes til dækning af merudgifter ved hjælpere, herunder også i forbindelse med ferie.”

og

“Ud over muligheden for at bevare en BPA efter servicelovens § 96 under et midlertidigt udlandsophold kan der i forbindelse med kortvarige ferier i udlandet i særlige tilfælde efter en konkret vurdering ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet. Det kan f.eks. dreje sig om udgifter til en ekstra hjælper eller til leje af hjælpemidler. Det er efter Ankestyrelsens praksis en betingelse for at yde tilskud, at de ekstra omkostninger er særligt påkrævet eller en afgørende forudsætning for gennemførelsen af rejsen.”

Svaret i sin fulde ordlyd kan læses her.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk