Sportspige som fik et handicap

Jeg vil fortælle om en sportspige, der dyrkede sport seks gange om ugen i fem forskellige sportsgrene, som pludselig fik ændret sit liv. Jeg fortæller om en pige, der efter hjælp fra en psykolog samt venner og familie fik rejst sig og nu kæmper for at leve livet fuldt ud! Livet er til for at skulle leves. Uanset om man har et handicap eller ej. Men et handicap minder ofte en om, at man altså skal huske ikke at tage alt for givet og sætte pris på det, man har. Og det man får.

Jeg har lært, at mit netværk og de mennesker, jeg holder af, og som vil mig det bedste, er de vigtigste personer at bruge min tid på.

Jeg kan fortælle om stigmatisering og fordomme, og hvordan det påvirker os som mennesker.

Erfaring

Jeg har holdt foredrag siden 2005. For folkeskoleelever (fra 3 klasse og op til 10. klasse), gymnasier, pædagogseminarier, på social og sundhedsskolen og på fysioterapeutuddannelsen, samt til utallige kurser for RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

I 2016 var jeg med i et projekt i samarbejde med SUMH og DSE, der hedder inklusion i øjenhøjde/allemed.dk. I dette projekt tog vi rundt på landets folkeskoler og fortalte om, hvad inklusion er for os med og uden et handicap.

Hvis du har lyst til, at jeg skal komme og holde foredrag hos dig/jer, kan jeg bl.a. tilbyde at fortælle min livshistorie, men jeg kan også holde oplæg af mere faglig karakter – både pædagogisk og fysiologisk, altså hvad der skal til for, at man som pædagog eller fysioterapeut får et godt samarbejde med et barn, en ung eller en voksen med handicap.

  • Jeg har gået i normal folkeskole fra 1. til 9. klasse.
  • Jeg har taget et år i 10. klasse på efterskole.
  • En HF på Aarhus akademi
  • Arbejdet frivilligt for Muskelsvindfonden siden 2006
  • Været på højskole i 2010
  • Studeret til pædagog i 2011
  • Har en bachelorgrad i uddannelsesvidenskab og  en kandidat i pædagogisk sociologi.

Antoniett vandt Aarhus Kommunes handicappris i 2013 for sit frivillige arbejde for at nedbryde fordomme.

By:  Aarhus C

Født: 1988

Pris: Minimum dækning af transportudgifter

Kontakt: e-mail: pharao1988@hotmail.com

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk