Bizart kommunalt påfund: Vi vil se dig nøgen

Jørgen Lenger

30. maj 2018

Efterhånden har jeg nu flere gange hørt om, at mennesker med hjælpeordningen BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) modtager et på en måde ret kinky brev, hvor kommunen melder sin ankomst for at vurdere behovet for praktisk hjælp. Men du skal ikke finde dig i det!

Kommunen ønsker især at se, hvordan dagligdagen foregår, herunder også når man bliver liftet, sidder på toilettet, får et bad eller eventuelt får skiftet ble!  Kommunen ønsker at se det hele og truer med, at hvis de ikke får lov, så vil det blive betragtet som borgerens manglende medvirken til sagens oplysning, underforstået: Så kan det betyde, at man får bevilget mindre hjælp.

Og når jeg har oplevet det fire gange, så er der al mulig grund til at tro, at det er sket endnu flere gange, men hvor borgere i misforstået og uberettiget autoritetstro har følt sig tvunget til at blive overbegloet af kommunale medarbejdere.

Ganske vist er lysternes veje uransagelige, men det er trods alt nok de færreste mennesker, der finder behag ved at vise sig frem uden en trevl på kroppen eller ved at invitere tilskuere til at overvære, at man sidder på potten.

Socialministeren var klar i mælet!

Spørgsmålet blev for nogen tid siden rejst i Folketinget af folketingsmedlem Jakob Sølvhøj:

”Ministeren bedes redegøre for, om det er i overensstemmelse med grundlaget for BPA efter servicelovens § 96, at det stilles som dokumentationskrav for behov for hjælp, at kommunale medarbejdere møder op i borgerens hjem for ved selvsyn at overvære borgerens morgenritual, liftning til badeværelse, afklædning, badning, toiletbesøg osv., og om en borger kan nægtes hjælp til for eksempel toiletbesøg, hvis borgeren nægter at vise sig nøgen foran kommunale medarbejdere og nægter at lade kommunale medarbejdere være tilskuere under forrettelse af nødvendige ærinder på toilettet?”

Efter nogle indledende bemærkninger om kommunens pligt til at vurdere behovet for hjælp, også i eget hjem, svarede daværende socialminister Karen Ellemann, med en for et ministersvar sjælden klarhed:

”Men vurderingen af hjælpebehovet i bade- og toiletsituationen, som der spørges specifikt til, skal naturligvis ikke foretages, mens borgeren er afklædt eller forretter toiletbesøg m.v. I forlængelse heraf kan hjælp til f.eks. toiletbesøg ikke afslås med henvisning til, at borgeren nægter at vise sig nøgen foran kommunale medarbejdere og nægter dem at overvære toiletsituationen.”

Svaret i sin fulde ordlyd kan læses ved at klikke her.

Med andre ord: Der er trods alt grænser for, hvad man behøver at udsætte sig for fra kommunens side, og de mest kinky ideer er man i sin gode ret til at afslå. Tilbage står ikke desto mindre hvordan kommunerne til stadighed kan finde på nye sjove julelege, og det er da bestemt en tanke værd, hvordan det kan gå til, at flere kommuner får samme ide – samtidig!

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk