Kommende lovændring: Overgang fra barn til voksen starter som 16-årig

Suzanne Skærbæk Pedersen

27. nov 2019

Efter flere års kamp er det endelig lykkedes at få politisk flertal i Folketinget for en lovændring, som sikrer en bedre overgang fra børne- til voksen-handicapområdet for unge. Kommunerne skal fremover begynde sagsbehandlingen, når en ung med handicap fylder 16 år. Formålet er, at ingen bliver tabt eller står uden tilstrækkelig hjælp, når den unge fylder 18 år

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om, hvordan resterne af de såkaldte satspuljemidler skal fordeles over de næste fire år. Her valgte de som noget helt nyt at øremærke 6 millioner kroner til at gennemføre en lovændring i overgangen fra barn til voksen på socialområdet. Lovændringen skal sikre, at kommunerne begynder at sagsbehandle tidligere, så unge får en bedre overgang fra børne handicapområdet til voksenområdet. Ellers kan den unge og familien ende i dyb frustration, som det eksempelvis skete for Alexander Ring, da han fyldte 18 år. Læs hvordan problematikken berørte Alexander og hans familie, da han fyldte 18 år. 

Sagsbehandlingen skal begynde ved det fyldte 16 år  

Det er en lovændring, som Muskelsvindfonden og andre handicaporganisationer har kæmpet for at få gennemført efter utallige gange at være vidne til massive problemer. Unge risikerer at blive ladt i stikken uden hjælp fra den ene dag til den anden – blot fordi de fylder 18 år. Når en ung med handicap fylder 18 år, overgår de nemlig fra børne-handicapområdet til voksen-handicapområdet i kommunerne. Den ny lov minimerer risikoen, fordi kommunerne får pligt til at begynde sagsbehandlingen, fra de unge fylder 16 år.  

Handicappolitisk teamleder i Muskelsvindfonden, Thomas Krog glæder sig over lovændringen, og at der nu er afsat et beløb til igangsætning. Han understreger dog også, at dette kun er starten: 

– Det er selvfølgelig begrænset, hvor meget bedre verden kan blive for 6 millioner. Men beløbet kan ændre sig, fordi der med en lovændring skal forhandles med kommunerne om, hvor meget lovændringen rent faktisk koster, når sagsbehandlingen om overgang fra barn til voksen skal starte væsentligt tidligere, siger Thomas Krog. 

Det politiske fokus er et stort første skridt

Muskelsvindfonden er glad for, at politikerne ikke blot ønsker at tale med kommunerne om problematikken, men at de rent faktisk også afsætter midler til at gennemføre en lovændring. Det er et klart skridt i den rigtige retning.  

– Det er helt afgørende, at der er kommet handling, mener Thomas Krog. 

– I den sammenhæng mangler dog, at man som familie er sikret at beholde den hjælp, man allerede har, indtil en afgørelse efter voksenparagrafferne er på plads. Samt at man har haft mulighed for at afprøve den i Ankestyrelsen. Det spiller vi ind med i den lovgivningsproces, der kommer, siger han. 

Der afsættes i alt 6.5 mio. kr. til initiativet i 2020-2023 og 2 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. 

Uddrag fra aftale-teksten

”Derfor er partierne enige om, at kommunerne via en lovændring skal forpligtes til at påbegynde forberedelsen af overgangen til voksenlivet, allerede når den unge fylder 16 år. Forberedelsen skal bl.a. understøtte kommunerne i at løfte deres eksisterende forpligtelse til at sikre, at unge med handicap får den nødvendige hjælp og støtte efter relevant lovgivning – også i overgangen til voksenlivet. Dermed kan både den unge og forældrene være trygge ved, at rammerne for denne vigtige overgang er på plads. Parterne er endvidere enige om, at Socialstyrelsen – i tæt samarbejde med Danske Handicaporganisationer og KL – skal udvikle et inspirationsmateriale med konkrete redskaber, som skal understøtte forberedelsen af den gode overgang og implementeringen af den nye lovbestemmelse.”

Læs hele lovteksten her

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk