Man kan altid sende kommentarer til Ankestyrelsen

Kommunikationsafdelingen

12. aug 2014

Ankestyrelsens nye formulering skaber forvirring.

Mange klagere har allerede bemærket, at der er fjernet en formulering, når Ankestyrelsen sender et brev med kvittering for en klage.

“Hvis du eller din partsrepræsentant mener, at der mangler oplysninger, eller I har flere bemærkninger til sagen, er I velkommen til at ringe eller skrive til os. Vi beder om at få jeres eventuelle bemærkninger inden 14 dage.”, plejer Ankestyrelsen at skrive. Men det gør de ikke mere.

Ændringen er hos en del klagere blevet opfattet på den måde, at man nu ikke mere har lov at kommentere, hvad kommunen har fremsendt til Ankestyrelsen.

Dansk Handicap Forbund (DHF) har for kort tid siden spurgt Ankestyrelsen, hvorfor de har ændret formuleringen.

Ankestyrelsen har svaret, at man har ønsket at forenkle kvitteringsbrevene – og samtidig svarer man, at den tidligere formulering skabte forvirring hos borgerne. Dansk Handicap Forbund har imidlertid svært ved at se det forvirrende i den tidligere formulering, som de betragtede som en vigtig vejledning til borgeren, og det samme mener Muskelsvindfonden.

Sandheden er, at man altid har haft lov at fremsende sine kommentarer til Ankestyrelsen, også senere end 14 dage efter modtagelsen af kvitteringsbrevet, og den ret har man fortsat, også selv om Ankestyrelsen ikke har nævnt det i brevet – og nu slet ikke inviterer til at fremsende kommentarer.

Men det skriver Ankestyrelsen ikke noget om, så det skal man altså bare vide.

Egentlig er det mest hensynet til én selv, man skal overveje, for hvis Ankestyrelsen allerede er i gang med at behandle klagen, kan det medføre en forsinkelse, hvis man henvender sig i løbet af sagsbehandlingen. Men med de aktuelle ventetider er risikoen for at Ankestyrelsen straks går i gang med sagen nok ikke overhængende.

Og det kan altid ske i periodens løb, at der fremkommer nye oplysninger, som man ønsker, at Ankestyrelsen skal kende. Dem må man naturligvis gerne fremsende, uanset hvad Ankestyrelsen skriver og ikke skriver i kvitteringsbrevet.

Man har også ret til at bede om aktindsigt i de dokumenter, som Ankestyrelsen har om sagen. Det kan for eksempel være, hvis man gerne vil sikre sig, at kommunen har fremsendt alle relevante oplysninger, så man bedre kan vurdere, om der er grund til at fremsende sine egne kommentarer eller supplerende oplysninger.

Hvis man ønsker at bede om aktindsigt, er det som regel mest praktisk at gøre det, så snart man modtager kvitteringsbrevet.

Hvis man af den ene eller den anden grund har brug for at henvende sig til Ankestyrelsen i forløbet, er det vigtigt at gøre det så tidligt som muligt, også af hensyn til én selv.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk