Principafgørelse om merudgifter under ferie i Danmark

Jørgen Lenger

10. okt 2012

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i en konkret sag om ferie i Danmark. Kommunen havde besluttet, at merudgifterne kun kunne dækkes i én uge, fordi kommunen mente, at hos dem er det sædvanligt kun at holde ferie i én uge. (Gad vide, hvilken kommune dét handler om!)

Ankestyrelsen ændrede kommunens afgørelse og besluttede, at den pågældende borger har ret til dækning af merudgifter i to uger. Konkret drejede merudgifterne sig om diæter til hjælperen samt hjælperens opholdsudgifter.

For så vidt en enkel problemstilling, men i principafgørelsen gennemgår Ankestyrelsen en række af de grundlæggende principper, der er gældende i sager om merudgifter under ferier, navnlig i Danmark, men også lidt om ferie i udlandet.

Andre kan derfor med fordel have udbytte af at læse den samlede afgørelse, som findes ved at klikke her.

Bemærk i øvrigt, at hjælperens diæter dækkes, hvilket jeg ikke tidligere har oplevet.