Udligningsafgiften til dieselbus kan indgå i merudgiftsydelsen

Jørgen Lenger

19. jan 2021

Ankestyrelsen har truffet principafgørelse i en konkret sag om en borger med en dieselbus

Når man har en dieselbil, skal man betale udligningsafgift, som er forskellen på brændstofudgiften til dieselbilen og en almindelig bil. Formålet er at korrigere for forskellen i afgiften på benzin- og dieselolie, så der skabes en vis ligestilling mellem biler, der anvender diesel, og biler der anvender benzin.

Der er imidlertid forskel på afgiften mellem en almindelig dieselbil og en dieselbus.

Kommunen gav afslag på at indregne afgiften til dieselbussen i vedkommendes merudgiftsydelse, og Det Sociale Nævn stadfæstede kommunens afgørelse.

Kommunen brugte den god-dag-mand-økseskaft-begrundelse, at afgiften “ikke kunne anses for en merudgift, da du i forhold til udgiften på en almindelig personbil var kompenseret, idet du ikke betalte vægtafgift/afgift efter brændstofforbrug på en invalidebil.”

Ankestyrelsen fandt, at vedkommende havde ret til at få dækket forskellen mellem dieseludligningsafgiften for en almindelig diesel personbil og dieseludligningsafgiften for en dieseldrevet bus som en merudgift.

Ankestyrelsen ændrede afgørelsen fra kommune og Nævn og besluttede, at den pågældende person er berettiget til at medregne en del af dieselafgiften, svarende til at afgiften er højere på en dieselbus end på en almindelig dieselbil.

Ankestyrelsen begrundede afgørelsen således:

“Der ydes efter servicelovens § 100 hjælp til dækning af nødvendige, sandsynlig-gjorte merudgifter, som er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Ankestyrelsen finder, at udgifter, der er forbundet med at have en bil bevilget på grund af nedsat funktionsevne, skal brugeren som udgangspunkt selv afholde. Det skyldes, at den handicappede generelt ikke kan siges at have merudgifter til drift af bil på grund af den nedsatte funktionsevne i forhold til bilejere, der ikke er handicappede.

Der kan dog i særlige situationer ydes hjælp til betaling af driftsudgifter, såfremt det kan sandsynliggøres, at brugeren ikke ville have haft bil, hvis der ikke var et særligt kørselsbehov som følge af brugerens handicap eller hvis brugeren som følge af sit handicap har en særlig stor og driftmæssig dyr bil.

Ankestyrelsen har lagt til grund, at du har fået bevilget en dieseldreven 10-personers bus, som er nedstolet, da du skal have plads til hjælpemidler, samt at denne må betragtes som en særlig stor og driftsmæssig dyr bil.

Ankestyrelsen finder derfor, at du er berettiget til at få dækket forskellen i udgifterne på udligningsafgiften på din dieselbus og en almindelig diesel-personbil, som en merudgift.”

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk