Event Safety - Grafik

Hvad der startede som Muskelsvindfondens eget sikkerheds- og førstehjælpskorps, har gennem årene vokset sig større og stærkere og har nu internationale ambitioner.

Tekst af: Luise Vernstrøm Rasmussen
Foto af: Gorm Branderup og Jakob Boserup

splash 1En koncert i 2002 med den franske musiker Jean Michel Jarre i Gl. Vrå Enge ved Aalborg, som udviklede sig til et mudderbad efter et kraftigt skybrud, blev startskuddet til Muskelsvindfondens sikkerheds- og førstehjælpskorps, Event Safety.

”Jeg vil sige, at Muskelsvindfonden fik et ’wake-up call’, der viste, hvor svært, udfordrende, men også farligt det kan være at lave så store arrangementer,” fortæller Kasper Sønderdahl, som var med til at stifte Event Safety, og som i dag er Beredskabsdirektør ved Østjyllands Brandvæsen.

Koncerten, som Muskelsvindfonden stod bag, gjorde det tydeligt, at der var brug for et større fokus på såvel sikkerhed som førstehjælp ved foreningens egne arrangementer.

Kasper Sønderdahl, der under koncerten med Jean Michel Jarre havde en koordinerende rolle omkring førstehjælpen, tog mange vigtige læringspunkter med sig fra den regnfulde begivenhed. En læring, som også kunne overføres til Muskelsvindfondens Grøn Koncert-turné, hvor man hidtil havde udskiftet sikkerheds- og førstehjælpsholdet for hver koncertby – dvs. syv-otte gange i løbet af turnéen.

”En af konklusionerne var, at sikkerhed og førstehjælp kunne gøres meget anderledes og bedre, men også at det ikke kunne gøres med succes, hvis man fastholdt udskiftningen i hver koncertby,” fortæller Kasper Sønderdahl.

Event safety - jubilæumsbogen
Foto: Gorm Branderup


Event Safety bliver skabt
En anden skelsættende begivenhed, der i starten af nullerne var med til at sætte fokus på sikkerheden ved større koncerter og arrangementer, var den tragiske ulykke på Roskilde Festival i 2000. Her omkom ni unge mænd, og ulykken sendte chokbølger gennem musikbranchen. Der blev indført skærpede sikkerhedsforanstaltninger ved festivaler verden over, og i efterdønningerne af den ulykke og Jean Michel Jarre-koncerten besluttede Muskelsvindfonden at etablere sit eget sikkerheds- og førstehjælpskorps:

”Vi havde en ambition om løfte niveauet for sikkerhed ved vores egne arrangementer, og vi ville have én samlet enhed til at løse opgaven. Dem, vi plejede at samarbejde med, kunne ikke levere det, som vi havde brug for, og derfor lavede vi vores eget,” forklarer Kasper Sønderdahl.

Han blev ansat til opgaven, og i 2003 fik det nye korps under navnet Event Safety sine første opgaver med planlægning og afvikling af sikkerhed og førstehjælp på Muskelsvindfondens egne arrangementer: Grøn Koncert og Åh Abe-koncerter.

Sikkerhed siden slutningen af firserne
Selv om Event Safety med et snarligt 20-års jubilæum har formået at løfte niveauet i branchen til noget, som man ikke tidligere havde kunnet forestille sig, har Muskelsvindfonden allerede fra slutningen af firserne været opmærksom på sikkerhed og førstehjælp på Grøn Koncert. Dog ikke på det niveau, som vi kender i dag.

”Da Grøn Koncert startede, var der ingen hegn omkring pladsen, koncerterne var gratis, og derfor kom der virkelig mange mennesker. Måske flere end der gør i dag. Allerede dengang kunne vi se, hvor vigtigt det var at organisere sikkerheden, når vi samlede så mange mennesker på ét sted,” fortæller tidligere cheflæge for RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, Jes Rahbek, som tidligt blev tilknyttet Grøn Koncert som sikkerhedschef.

I mange år tog Jes Rahbek hver sommer med som frivillig på Grøn Koncert turnéen og havde lederrollen på sikkerhedsområdet. De praktiske opgaver med både førstehjælp og sikkerhed blev ligesom resten af opgaverne på Grøn Koncert varetaget af frivillige.

”Det var frivillige på Grøn Koncert, som stod for sikkerheden. De havde ikke nødvendigvis uddannelse eller erfaring inden for sikkerhed. Førstehjælpen stod et hold fra Røde Kors for. De blev suppleret af lokale frivillige i de forskellige koncertbyer,” forklarer Jes Rahbek.

Event safety - jubilæumsbog
Foto: Jakob Boserup


Frivillige ildsjæle får hjulene til at dreje rundt
Frivilligheden har altid været fundamentet i Muskelsvindfondens måde at drive sikkerhed på. At de første Event Safety-frivillige blev rekrutteret blandt de frivillige på Grøn Koncert var derfor helt bevidst. Korpset skulle bestå af frivillige, der viste stort engagement, havde lyst til at knokle for et godt formål og havde samme ånd som Kræwet (betegnelsen for de frivillige på Grøn, red.), fortæller Kasper Sønderdahl.

Uddannelse af frivillige var noget af det første, man tog fat på i Event Safety. I starten blev uddannelsen varetaget af private konsulentfirmaer, men efter kun fem år påtog Event Safety sig opgaven med at uddanne de mange Event Safety frivillige.

”I dag har vi selv udarbejdet en lang uddannelsesplan for både sikkerhed og førstehjælp, som bliver opdateret løbende for at sikre, at vores uddannelse hele tiden lever op til de krav, som bliver stillet,” fortæller Thomas Rydahl, der siden 2017 har været direktør i Event Safety.

Kravene er mange, særligt inden for førstehjælpsområdet, hvor Event Safety’s førstehjælpere skal leve op til de samme krav, som der bliver stillet til ambulancereddere, og som løbende bliver kontrolleret af Styrelsen For Patientsikkerhed.

Event Safety Uddannelser

Intro uddannelse. Til alle nye frivillige med fokus på førstehjælp, service og Crowd Safety. Uddannelsen varer 24 timer.

Crowd Safety - modulopbygget uddannelse, der varer 50 timer.

Førstehjælpsuddannelser
(Præhospital, trin 1) 40 timer, fordelt over 2 weekender.
(Præhospital, trin 2) – yderligere 175 timer med afsluttende eksamen (skriftlig og praktisk) herefter eksamination 2 gange årligt.
(Præhospital, trin 3) – yderligere 60 timer med afsluttende eksamen

Stærkere sammen med Smukfest
Selv om Event Safety primært skulle varetage sikkerhed og førstehjælp på Muskelsvindfondens egne arrangementer, begyndte Event Safety også at sælge sine ydelser til andre. Det gjorde man dels for at holde de frivilliges kompetencer vedlige, dels for at skaffe indtægter til Muskelsvindfonden.

De mange ekstra opgaver fik både ansatte og frivillige til at løbe hurtigt. Efter 10 år nåede Event Safety et niveau, hvor det ikke længere var muligt at løbe hurtigt nok og dermed ikke muligt at blive større i Muskelsvindfondens eget regi.

Ønsket om at udvikle og styrke sikkerhed var imidlertid ikke blevet mindre, og derfor besluttede Muskelsvindfonden i efteråret 2015 at indgå i et tæt samarbejde med Smukfest med målet om at udbygge og udvikle tryghed og sikkerhed på egne og andres arrangementer. Kulminationen blev en fusion af de to sikkerhedsorganisationer, og etableringen af Fonden Event Safety blev en realitet i januar 2017.

Efter fusionen med Smuk har Event Safety formået at løfte niveauet i branchen gennem sikkerhedsrådgivning, vejledning og uddannelse til bl.a. virksomheder, organisationer og koncertbranchen.

I dag varetager Event Safety foruden egne arrangementer også sikkerheds- og førstehjælpsopgaver på mere end 200 events, koncerter og festivaler årligt med alt fra 500 til 80.000 gæster. Dertil kommer den fortsatte uddannelse af de mange Event Safety frivillige inden for både sikkerhed og førstehjælp.

Videnscenter for fremtiden
Hos Event Safety er man ikke bange for at tænke stort, og allerede nu er man på kontoret i Skanderborg i gang med at arbejde på nye projekter. Ikke kun til gavn for Event Safety, men for hele branchen.

”Vi arbejder stadig på at løfte niveauet i branchen. Det er bl.a. en af grundene til, at vi har lavet et videnscenter på vores hjemmeside, hvor vi kvit og frit deler ud af vores viden og kommer med best practice eksempler,” fortæller Thomas Rydahl.

grafikDen ultimative drøm er ifølge Thomas Rydahl, at videncentret kan flytte fra hjemmesiden og over i sit eget fysiske videnscenter med kursuslokaler, plads til de frivillige og mulighed for at afprøve teori i praksis.

Håbet er, at det kan bringe Event Safety endnu tættere på målet om at blive et internationalt anerkendt videnscenter for sikkerhed, tryghed og omsorg.

Event Safety - jubilæumsbog
Foto: Gorm Branderup
Læs mere om vores partnerskaber

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk