Kommunen skal ikke håndhæve arbejdstidsregler i en BPA-ordning

Kommunikationsafdelingen

16. jun 2014

Kommunen er nemlig ikke arbejdsgiver, siger socialministeren.

Som svar på et spørgsmål i Folketinget fra folketingsmedlem Stine Brix har socialminister Manu Sareen svaret, at en kommune ikke har pligt til at sikre overholdelse af arbejdstidsreglerne for hjælpere, der arbejder i en BPA-ordning.

Det betyder naturligvis ikke, at man som arbejdsgiver kan bryde denne eller andre love, men det er i hvert fald ikke kommunen, der skal påse, at man overholder loven.

Forud for svaret indhentede socialministeren en udtalelse fra Arbejdstilsynet, og Arbejdstilsynet begrunder sin holdning med, at det er enten borgeren, en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, men aldrig kommunen, der er arbejdsgiver, og det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for at loven overholdes.

Svaret fra socialminister Manu Sareen kan læses ved at klikke her.