Dansk Handicap Forbund og Muskelsvindfonden: Bedre retssikkerhed nu!

Af Simon Toftgaard Jespersen, Muskelsvindfonden og Susanne Olsen, Dansk Handicap Forbund

12. maj 2021

Mens vi i venter på en egentlig reform af handicapområdet, skal der igangsættes løsninger for at forbedre retssikkerheden for mennesker med handicap nu. Menneskers hverdag falder fra hinanden, og vi kan ikke vente, når en række løsninger ligger lige for, mener Muskelsvindfonden og DHF.

Efter behandlingen af borgerforslaget om at fjerne handicapområdet fra kommunerne rystede stort set ingen partier på hånden. Udmeldingen fra Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Alternativet og Radikale er klar: Der skal igangsættes forhandlinger om effektiv opstramning af retssikkerheden inden sommerferien.

Vi behøver ikke at vente til evalueringen af det specialiserede socialområde er færdig, stod der blandt andet på Altinget.dk umiddelbart efter debatten om borgerforslaget.

Partier: Hvad vil ministeren gøre her og nu?

Vi noterer os også, at partierne efter debatten om borgerforlaget har skrevet følgende i den betænkning, som er på dagsordenen i socialudvalget onsdag den 19. maj:

Vi opfordrer derfor social- og ældreministeren til allerede nu at indkalde til forhandlinger om en forbedring af retssikkerheden på handicapområdet, så en retssikkerhedsaftale kan være på plads, når forhandlingerne om en reform af handicapområdet går i gang. Det kan bidrage til, at der blandt borgere med handicap og deres pårørende skabes tillid til, at den reform af handicapområdet, vi aftaler, også vil blive efterlevet i praksis.” står der i første udkast til betænkningen.

Det er et klart signal, og der er en række løsninger, som ligger lige for.

Flere partier har ønske at fjerne kommunens incitament til at spare penge

En af de løsninger, som flere partier udtrykker støtte til, er forslaget om en retssikkerhedsfond. Løsningen handler om at fjerne kommunernes incitament til at spare penge ved enten at udskyde afgørelser eller træffe forkerte afgørelser.

Helt konkret går forslaget ud på, at kommuner skal betale en bøde til en retssikkerhedsfond, hvis de ikke følger lovgivningen. Forslaget er oprindeligt er formuleret som en anbefaling fra Advokatsamfundet.

Appel: Konkrete handlinger nu

Vi repræsenterer en stor gruppe mennesker, som hver dag oplever, hvordan deres retssikkerhed krænkes. En oplevelse, som også vores rådgivning, er vidne til sag efter sag. De menneskelige konsekvenser er store, og det rammer ekstra hårdt, når man oplever, at kommunerne træffer lovstridige afgørelser uden konsekvenser. Fejl på fejl uden konsekvenser.

Situationen er uholdbar og betyder, at den sidste rest tillid, der måtte være mellem de berørte mennesker og kommuner desværre er ved at falde fra hinanden.

Vi ikke kan tale os ud af disse problemer. Vi anerkender og deltager i flere initiativer om fx retssikkerhedsalliancer og partnerskaber, men samtidig møder vi mennesker, som hver dag kontakter os med spørgsmålet: hvad gør I for at få reelle ændringer, som vi kan mærke?

Derfor retter vi en kraftig appel til Christiansborg: giv os konkrete forbedringer af retssikkerhed nu. Det er ikke en omkostning, men alene en sikring af at loven bliver overholdt.