Lokalforeninger stiller med lokalfrivillige

Jane W. Schelde. Foto: Morten Rygaard

22. jun 2020

Ud over Muskelsvindfondens egne frivillige er Grøn afhængig af hjælp fra lokalforeninger. De stiller med lokalfrivillige, der hjælper med opgaver en enkelt dag, og som tak for hjælpen modtager foreningen et honorarEn kærkommen støtte til det lokale foreningsliv. Derfor kan det mærkes, når Grøn er aflyst.

Grøn er indtægtsgrundlaget for foreningen

Foreningen mennesker mødes v. formand Poul S. Sørensen, Esbjerg. Stiller med 50 frivillige til Grøn i Esbjerg. Har opgaver i ølbod og med opsyn. Tjente sidste år ca. 50.000 kr. til foreningen.  

Hvad betyder jeres frivillige arbejde på Grøn for jeres klub?

”Indtægten er faktisk grundlaget for foreningen. Det giver en tryghed økonomisk at være med på Grøn. Vi får ikke tilskud fra nogen, så vi bruger pengene til at nedsætte brugerbetalingen til vores arrangementer og aktiviteter. Der er mange ældre i foreningen, som ikke har råd til at deltage andre steder, men som kan deltage i vores aktiviteter, fordi vi kan skære prisen ned til en femtedel.

Men når vi stiller op på Grøn, betyder det også noget for foreningens sociale liv. Grøn binder os sammen. Tit er de folk, der melder sig som frivillige på Grøn, nogle, der går alene derhjemme, men under Grøn opstår der grupper, som også mødes bagefter. Så man kan sige, at Grøn er med til at gøre os stærkere, og vi er med til at gøre Grøn stærkere.”

Hvordan oplever I at være en del af teamet på Grøn?

”Det er rigtig skægt, og vi hygger os. Vi går ind med stor ansvarlighed til opgaverne og har det godt med de unge mennesker. Det er også opløftende at møde og snakke med de unge mennesker, der kommer til koncert.”

Vores indsats bliver værdsat og styrker klubånden

Hvalsø Hundevenner v. formand Allan Jensen. Stiller med godt 100 frivillige til Grøn på Amager, i Næstved og Valby. Har både opgaver i VIP-området og i en ølbod på pladsen. Tjente sidste år 80.000 kr. til klubben 

Hvad betyder jeres frivillige arbejde på Grøn for jeres klub?

“Det er rimeligt afgørende for klubben med kun 200 medlemmer, at vi får de indtægter fra Grøn. Vi har f.eks. bygget vores eget klubhus for penge, vi har sat til side gennem flere år. Pengene går også til trænerudgifter, til nye redskaber og til at holde kontingentet nede for medlemmer.

Men Grøn betyder også meget for klubånden og det sociale i klubben. Der er flere gengangere blandt dem, der år efter år melder sig til at hjælpe på Grøn. Også nogle, der faktisk ikke er medlemmer af klubben mere, men gerne vil bidrage til klubbens eksistens ved at være frivillig. Især for de ældre medlemmer betyder det også noget, at Grøn går til et godt formål. De vil gerne være med til at støtte Muskelsvindfonden.”

Hvordan oplever I at være en del af teamet på Grøn?

“Som lokalforening er Grøn helt unik. Vi bliver rigtig godt modtaget som frivillige fra en lokalforening. Vi bliver taget ind som en del af fællesskabet i crewet og føler os meget velkommen. Ånden blandt crewerne smitter, og jeg oplever, at vores indsats bliver værdsat. Bare det, at de professionelle giver os hånden efter dagens arbejde og giver udtryk for, at vi hver især har været med til at gøre en forskel, er afgørende for, at vi har lyst til at komme igen. Det kender vi ikke fra andre steder, hvor vi også er frivillige.”

At være med på Grøn er blevet en del af vores kultur

Næstved Herlufsholm Håndbold, NHH ved Finn Jensen. Stiller med 115 frivillige på Grøn i Næstved. Har opgaver i en bod og ved oprydning dagen efter. Tjente i 2019 ca. 40.000 kr. til klubben. 

Hvad betyder jeres frivillige arbejde på Grøn for jeres klub?

”Vi er helt afhængige af indtægterne fra bl.a. Grøn. Hvis vi gerne vil opretholde det fritidstilbud, vi giver til børn og unge i lokalområdet, kan vi ikke klare det alene med kontingentindtægterne. Vi bruger bl.a. indtægterne til at tiltrække bedre håndboldtrænere og til at opretholde de aktiviteter, vi har.

Men Grøn er også blevet en del af vores DNA. Det er blevet en tradition for klubben at være med på Grøn. Det giver et fællesskab i klubben og er blevet en del af vores kultur, at vi selvfølgelig er med på Grøn. Der er stor opbakning til det blandt vores medlemmer, og det er tit mange af de samme, der stiller op år efter år.”

Hvordan oplever I at være en del af teamet på Grøn?

”Vi bliver en del af Grøn-kulturen og bliver smittet af den enorme motivation, som de faste frivillige på Grøn kommer med. Selv om de er trætte, når de kommer til Næstved, udstråler de en rummelighed og et overskud, der givet godt humør. Og så vil jeg sige, at Muskelsvindfonden er god til at finde og oplære de frivillige ledere af boderne. De trækker i samme retning, og det betyder meget, når vi kommer som lokalforening og kun er med én dag. I vores forening er vi også afhængig af frivillige ledere og trænere, men de er ikke altid lige gode til at gå i samme retning. Det er Muskelsvindfonden dygtige til.”