Nydiagnosticeret

Du er ny med muskelsvind, og det kan betyde et hav af ubesvarede spørgsmål og bekymringer. Måske har du selv fået en diagnose, måske har dit barn eller en anden i din familie. Og hvad så nu?

Mange praktiske ting skal gå op – og måske laves om. Vi har samlet nogle af de vigtigste paragraffer og tidligere sager herunder til dig til inspiration eller til at styrke din sag. Finder ud ikke svaret på dit spørgsmål, så er du  meget velkommen til at kontakte politisk afdeling eller spørge vores medlemspanel – Tal med et medlem, som du finder nederst.

Diagnosticering og behandling

I Muskelsvindfonden arbejder vi med at forbedre forholdene på en række forskellige områder inden for diagnosticering og behandling.

Det gør vi, fordi vi desværre har set flere tragiske dødsfald i forbindelse med helt almindelige sygdoms- og indlæggelsesforløb pga. manglende viden om muskelsvind på sygehusene.

Det gør vi, fordi adgangen til den afgørende medicinske behandling desværre stadig er alt for ulige, og har enorme konsekvenser for de børn, der ikke får den.

Det gør vi, fordi vi mener, at der generelt mangler forskningsbaseret viden om muskelsvind.

Nedenfor finder du nærmere uddybning af vores arbejde med diagnosticering og behandling, ligesom du finder en række henvisninger til relevante artikler, vejledninger og andre relevante retskilder.

For yderligere generelt information om diagnosticering og behandling henviser vi til Rehabiliteringscenter for Muskelsvind. 

Kontakt politisk afdeling