Muskelsvindfonden: Aarhus Kommune bør sættes under administration

Suzanne Skærbæk Pedersen og Gitte Dreier Jacobsen

20. dec 2023

Ankestyrelsen er enig med Karsten og Muskelsvindfonden: Kommunen kan ikke fratage Karstens hjælperordning på det nuværende grundlag. Karstens sag er ikke den eneste, og det er tid at stoppe Aarhus Kommunes praksis, mener Muskelsvindfonden.

68-årige Karsten Jühne med muskelsvind har ventet i halvandet år på en afgørelse om, hvorvidt han kan beholde sin hjælperordning. Aarhus Kommune har ønsket at fratage ham den hjælperordning, som han har haft det meste af sit liv. De mener ikke, at han skal beholde sin ordning, når han ikke længere er erhvervsaktiv.

Den sag har både Muskelsvindfonden og Politiken tidligere omtalt.

Nu er en ny afgørelse fra Ankestyrelsen en vigtig milepæl i Karstens kamp mod Aarhus Kommune. I afgørelsen fra Ankestyrelsen står der klart og tydeligt:

“Kommunens afgørelse gælder ikke.

Det betyder, at vi ophæver afgørelsen om ophør af din ordning om borgerstyret personlig assistance.

Kommunen skal derfor fortsætte din bevilling af borgerstyret personlig assistance med den udmåling af hjælp, som du hidtil har haft.”

Se den klare melding i brevet – her.

Slut med søvnløse nætter

Både Muskelsvindfonden og Karsten vidste, at der ikke var lovgrundlag for kommunens beslutning om at fratage Karsten hjælpen. Derfor sendte Muskelsvindfonden i samarbejde med Karsten en klage til Ankestyrelsen. Og nu underkender Ankestyrelsen altså kommunens afgørelse fuldstændig:

Ankestyrelsen har heldigvis stoppet Aarhus Kommunes ulovlige afgørelse.

Karsten Jühne

Ankestyrelsen har heldigvis stoppet Aarhus Kommunes ulovlige afgørelse, siger en lettet og glad Karsten, og han fortsætter:

 – Jeg forstår ikke, at både Aarhus Kommune, Ankestyrelsen, Muskelsvindfonden og jeg skal bruge så meget tid og så mange ressourcer på en sag, når jeg soleklart er en af de borgere, der er berettiget til en BPA-hjælperordning. Det giver ikke mening.  En hjælperordning er den eneste løsning, for at jeg kan leve mit liv, som jeg vil.

Aarhus Kommune bør sættes under administration 

Muskelsvindfonden er glad for, at fornuften sejrer. Det giver reelt Karsten og alle andre, som har en hjælperordning (BPA), mulighed for at leve livet.

Men Muskelsvindfonden er oprigtig bekymret for Aarhus Kommunes forvaltning af sager om hjælperordningen. 

Ifølge tal fra Ankestyrelsens talportal og Danmarks Statistik fik Aarhus Kommune sidste år behandlet 25 sager om hjælperordningen i Ankestyrelsen. Det svarer til, at mere end hver ottende af kommunens omkring 180 borgere, som har en hjælperordning, har været igennem Ankestyrelsen i løbet af bare ét år.

Ankestyrelsen har omgjort mange af kommunens sager

Der var så graverende fejl i de sager, som kom i Ankestyrelsen, at Ankestyrelsen omgjorde kommunens afgørelse i hele 56 procent af alle sagerne.

– Billedet er helt klart. Aarhus Kommune er for restriktiv i sin praksis. Kommunen har påstået, at man ikke kan have en hjælperordning, når man har en respirator, og de er kommet med urigtige oplysninger om arbejdstidsregler og muligheder for at bevare en hjælperordning. Derfor kræver vi, at Aarhus Kommune straks stopper sin sagsbehandling af alle de sager, hvor kommunen i øjeblikket er ved at skære i eller helt fjerne hjælperordninger, siger politisk chef Thomas Krog. 

Muskelsvindfonden vil skrive til social- og boligministeriet og bede dem om straks at sætte Aarhus Kommunes behandling af hjælperordninger under administration.   

Visitationen skal ud af kommunerne

Thomas Krog påpeger, at problemet også ses i en række andre kommuner. Derfor er tiden kommet til helt at flytte visitationen til hjælperordningen ud af kommunerne. 

Derfor kræver vi, at Aarhus Kommune straks stopper sin sagsbehandling af alle de sager

Thomas Krog

Politisk chef

I slutningen af november besluttede social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) at sende et vigtigt brev ud til samtlige kommuner for at præcisere vilkårene og formålet med en hjælperordning – med udgangspunkt i blandt andet Karstens sag.

Social- og boligministeren udtalte under en spørgetime på Christiansborg:

– Jeg er ret forundret over, at en borger med fremadskridende sygdom, som har haft en BPA-ordning med døgndækning i 40 år, får frakendt sin ordning. At borgeren går på pension kan ikke i sig selv begrunde, at kommunen frakender BPA-ordningen. 

Læs mere om ministerens svar – her

Karsten kæmpede for sin ret 

Karsten er en af dem, som tog kampen op, og det tog halvandet år, før Ankestyrelsen underkendte kommunens afgørelse. Det er ikke et forløb, han ønsker for andre.  

Læs Politikens dækning af Karstens sag

– Min sag kørte i halvandet år. En tid med søvnløse nætter og dage med ondt helt ind i sjælen. Jeg har brugt utallige timer på at dokumentere mit behov for hjælp, på at skrive klager og hele tiden frygte det næste brev med krav om dokumentation eller en afvisning af en klage. Det er sgu’ svært at holde til, siger han. 

Afgørelsen faldt den 20. december 2023.  Muskelsvindfonden har ikke hentet kommentarer fra Aarhus Kommune.

Se vores løsning

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk