Voksen

Vi har gjort det nemt og overskueligt for dig at finde rundt i paragrafferne. Først vælger du livsfase, altså hvor du er i livet, og bagefter finder den problemstilling, som passer til dig.

Økonomi voksen

Dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100 er et af de områder, som fylder allermest om som vi ser flest klagesager på indenfor voksenområdet. Derfor kan du her finde en lang liste over brugbare principafgørelser, tidligere sager og anden relevant vejledning på området.  

Muskelsvindfonden har udarbejdet et katalog over hjælperrelaterede følgeudgifter i forbindelse med BPA. Det kan du finde her og i link forneden. Klik her

For mere generel information om nødvendige merudgifter kan du se nærmere på Rehabiliteringscenter for Muskelsvinds hjemmeside her

Hjælpemidler, boligindretning og bil

Når du har en funktionsnedsættelse, kan du have behov for forskellige hjælpemiddel til afhjælpe nogle af de udfordringer, som du kan stå overfor i din hverdag og samtidig kan hjælpemidlerne være med til at sikre, at du kan føre et så selvstændigt liv som muligt 
Du vil også kunne have behov for forskellige ændringer i din bolig for at sikre, at du har de bedste rammer til at kunne komme rundt og færdes frit i dit hjem på trods af din funktionsnedsættelse.   
 

Praktisk hjælp og ledsagelse

Forestil dig, at du ikke kan komme på toilettet, når du skal. At du ikke kan komme i biografen eller til koncert, så du må blive hjemme, mens alle dine venner tager afsted. Eller at du ikke kan få et job, fordi du mangler hjælp til at komme til og fra arbejdspladsen. 

En hjælperordning er for mange med fysiske handicap afgørende for, at dagligdagen fungerer, men desværre oplever Muskelsvindfonden, at flere og flere ikke får en hjælperordning på grund af besparelser i kommunerne. Og andre får frataget eller begrænset deres hjælperordning.

Find link til vores løsninger herunder

Muskelsvindfonden kæmper for at sikre den rette hjælp til mennesker, som har behovet. Og vi har løsningerne der, hvor systemet eller loven ikke fungerer. De løsninger kan du se på denne side, hvor vi har samlet vores løsninger.

Herunder kan du få et udførligt overblik over alle de paragraffer og regler, som gør sig gældende, når man skal samarbejde med kommunen. I denne funktion kan du også læse om anden form for praktisk hjælp så som ledsagerordning og hjemmehjælp.

Diagnosticering og behandling

Når man har muskelsvind, er der ofte en stor frygt forbundet med at skulle indlægges på et sygehus. Heldigvis er frygten i de fleste tilfælde ubegrundet. Vi gennemgår nogle af dine rettigheder herunder. Ret til højt specialiseret behandling er samtidig er fokusområde for Muskelsvindfonden. Det kan du læse her.

Går du med tanker om familieforøgelse, kan du finde en del svar her.  Det er også muligt at få hjælp, hvis man bliver gravid med muskelsvind. Det kan du læse herunder.

I forhold til mulig behandling i dag og diagnosticering, så henviser vi til RehabiliteringsCenter for Muskelsvind. 

 

Fritid

Muskelsvindfonden modtager jævnligt henvendelser om reglerne for dækning af udgifter til blandt andet e-kørestolsfodbold, el-hockey og lignende for voksne med handicap.

Nydiagnosticeret

Et godt liv med muskelsvind starter med at tro på sig selv og vise andre, at det kan lade sig gøre. 

Som ny med muskelsvind kan det være både skræmmende, forvirrende og svært at få styr på, hvordan du skal håndtere den nye situation. Megen råd og vejledning kan du finde hos RehabiliteringsCenter for Muskelsvind. Dem kan du besøge her.

Du kan også læse om vores side til dig der er nydiagnosticeret her.

Kontakt os i politisk afdeling